Article

Universitetet i Oslo – ny fasilitator for Nansen Neuroscience Network

Nansen Neuroscience Network (NNN) har behov for virksomheter eller universitet som støtter opp i større grad enn det som forventes av vanlige medlemmer. Universitetet i Oslo (UiO), Det medisinske fakultet, er fra 2016 en slik fasilitator. Samarbeidet mellom UiO og NNN skal fungere til gjensidig nytte. 

Bjarte Reve, daglig leder for NNN, arbeider 20% for Det medisinske fakultet. Et hovedpunkt er å arrangere møteplasser der forskere, klinikere og biotekbedrifter møtes for å forsterke samarbeidet om å utvikle ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer. 

Det medisinke fakultet (UiO) ønsker også å samarbeide med NNN for å etablere en innovasjons- og entreprenørskapsmodul som kan benyttes i deres ulike utdanningsløp.