Article

Program for konferanse 15. mars 2016: Fra Nobel til ny behandling av hjernesykdommer

 

Konferanse i Oslo, 15 mars 2016, arrangeres hos Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Auditorium: Moser

Tid: 10.00-15.45

Arrangører: Universitetet i Oslo, Nansen Neuroscience Network,

Universitetet i Bergen, NTNU, Forskningsrådet, Alzecure og Karolinska Institutet

 

10.00-10.25

- Velkommen ved Ole Petter Ottersen, rektor UiO, Bjarte Reve, CEO for Nansen Neuroscience Network, og Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon i Forskningsrådet (møteleder)

 

10.30-10.50

- Hva kan Norge gjøre for å skape mer innovasjon utifra hjerneforskningen? 

Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD)

- Spørsmål fra salen

 

10.55-11.15

- Hva kan Sverige gjøre for å skape mer innovasjon utifra hjerneforskningen? 

Anders Lönnberg, nationell samordnare av life science, Sverige, Riksdagsled Socialdemokraterna

- Spørsmål fra salen

 

Pause

 

11.30-11.50

- Entreprenørskap og nevroforskning – er det mulig? 

Menno Witter, professor NTNU og leder for forskerskolen i nevrovitenskap (NRSN)

11.50-12.15

- Leveraging public-private partnerships for innovation – IMI, the innovative medicines initiative. Georg C. Terstappen, PHD, Adj, Prof, Director and Head of Biology, Abbvie

 

Lunsj

  

13.00-13.20

- Norge anno 2030, et land fullt av pasienter med hjernesykdommer?

Hans Olav Melberg, førsteamanuensis, Med.fak, UiO

13.20-13.40

- Hvordan bygger Karolinska Institutet en kultur for å skape mer innovasjon? 

Richard Cowburn, Innovasjonskontoret, KI 

 

13.45-14.00

- Hva er Karolinska Institutet sin satsing på demenssykdommer?

Janne Johansson, professor, Neurogeriatrik, KI

 

14.00-14.15

- AlzeCure, en forskningsstiftelse som vil kurere Alzheimer. 

Jonas Ekstrand, MD, VD

 

Pause

 

14.25-14.45

- Pharmasum Therapeutics, Ny behandling mot demenssykdommer?

Anders Fugelli, CEO

 

14.45-15.00

- Veien videre mot en hjerneplan i Norge? 

Hanne F Harbo, professor og leder av Hjernerådet. 

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Parkinsonforbundet.
 

15.00-15.40

- En plan i Norge og Sverige som inneholder en satsing på forskning, innovasjon, forebygging og behandling av hjernesykdommer? 

Penilla Gunther, Riksdagsled Kristdemokraterna 

Kristin Ørmen Johnsen, Stortingsrepresentant Høyre
 

Avslutning og oppsummering ved Arvid Hallén, adm.dir. Norges Forskningsråd