Article

NevroNor-møte på Gardemoen - 17. november

Bjarte Reve, daglig leder for NNN, var invitert til det nasjonale NevroNor-møtet og holdt et av åpningsinnleggene om innovasjon ut fra et nevrovitenskaplig perspektiv.

Senere på dagen samlet ledere fra ulike grupper som jobber innen nevrofeltet seg til koordinering. Hjernerådet og NNN vil samarbeide videre om en nasjonal plan for bedre hjernehelse som tar opp i seg basal og translasjonsforskning, innovasjon, behandling og pleie av pasienter med hjernesykdommer.