Article

Gode frokostmøter med statssekretærer

I fjor november og desember ble det arrangert frokostmøter av NNN med statssekretærene i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD) var invitert. Mange av våre medlemmer deltok på frokostmøtene. 

NNN møtte statssekretærene Dilek Ayhan i NFD, Cecilie Brein-Karlsen i HOD, og Bjørn Haugstad i KD på tre ulike frokostmøter i Forskningsparken. Froksotmøtene var forbeholdt medlemmer i NNN.

Statssekretærene ønsker å følge opp initiativ fra møtene, og Bjarte Reve, daglig leder for NNN, skal utarbeide et notat som skal behandles i styremøtet den 10.februar. Neste politiske frokostmøte blir sannsynligvis med politisk ledelse i Finansdepartementet i februar. Mer info om påmelding vil komme.