Other-events

May 3rd 2018: Nansen's Doctorate and the Neuron Doctrine - FENS 130th Anniversary Symposium

Fridtjof Nansen was the first important and internationally known Norwegian scientist to study the brain. He was at the forefront of research at his time. Nansen's doctoral thesis, "The structure and combination of the histological elements of the central nervous system", formulated for the first time the idea later known as the Neuron Doctrine (that the nervous system consists of separate nerve cells rather than a continuum of tubes), on which subsequent brain research is based.

Seminar om helsenæring - fremtidens verdiskaper?

Hvordan kan vi legge til rette for at helsenæring er fremtidens verdiskaper? Helsenæringen har mange forutsetninger til å bli en av de viktigste næringene fremover, både som verdiskaper og arbeidsgiver. Høyres helsenæringsutvalg inviterer til et seminar om hvordan vi kan legge til rette for en vekstkraftig næring som er internasjonalt konkurransedyktig og som bidrar til nasjonal verdiskapning.

Målgruppen er næringslivet, politikere, akademia og andre interesserte.

Dato: 29. mars 2017
Tidspunkt: kl 10-14
Sted: Høyres hus, møterom Stranger

Pages