Article

Nytt styre i Nansen Neuroscience Network

Mandag 06. juni 2016 avholdt NNN faglig møte om psykiatri med SFF Norment (Norsk senter for forskning på mentale lidelser) og vi retter en stor takk til de professorene og forskerne som stilte opp under ledelse av Ole A Andreassen UiO og Kenneth Hugdahl UiB. Lundbeck holdt også innlegg om sin FoU innsats innen psykiatri og andre hjernesykdommer. 
 
Generalforsamlingen ble avholdt i etterkant av det faglige møtet og vi ser frem til å samarbeide med et meget kompetent styre. Styret som ble enstemmig valgt er: 
 
- Tormod Fladby, prof og klinikksjef nevrologi, Ahus. (Leder) 
- Beatrix Vereijken, prof. NTNU (gjenvalg)
- Pål Richard Romundstad, prodekan, medisin, NTNU (gjenvalg)
- Anders Fuggeli, CEO, Pharmasum Therapeutics  (ny) 
- Johanne Rinholm, Post-doc UiO (ny)
- Jens Halvard Grønlien, Abbvie (gjenvalg)
- Leif Rune Skymoen, Curida (gjenvalg)
- Håkon Sæteræy, Pre-Diagnostics (observatør i styret)
- Anne Rita Øksengård, Fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen (gjenvalg)
- Jonny Østensen, Inven2 (ny) 
 
Det rettes en stor takk til de styremedlemmene som nå gikk ut av styret i NNN: 
- Linda H Bergersen, UiO
- Ole Kristian Hjelstuen, Inven2
 
Vi ønsker også å ønske Roche velkommen som nytt medlem i NNN.