Event Calendar

NNN Generalforsamling og sommeravslutning

Date: 
2018-06-12 17:00:00
Til medlemmer i Nansen Neuroscience Network (NNN)
 
Styret innkaller med dette til den ordinære generalforsamlingen i NNN. Dette kombineres med sommeravslutning hjemme hos daglig leder Bjarte Reve. Vi håper å se så mange som mulig av dere. Det blir sommerlig servering i hagen. 
 
Dato: Tirsdag 12 juni kl. 17.00
Adresse: Bekkeveien 25A, 1396 Billingstad. 
(Toglinje Asker eller Spikkestad, gå av på Billingstad stasjon)
 
Sommeravslutningen åpner med foredrag om Fridthjof Nansen fra prof. Linda H Bergersen. Tittel: «Omgitt av talenter"
 
 

Den ordinære Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Fortegnelse over medlemmer til stede på møtet
 • Fremleggelse av Styrets årsredegjørelse for foregående år
 • Godkjenning av revidert regnskap for siste år
 • Fremleggelse av revisors uttalelse (fremlegges på møtet)
 • Beslutning om ansvarsfrihet for styremedlemmene
 • Beslutning om årsoppgjørsdisposisjoner. (Forslag fra styret er å tillegge årsreresultatet egenkapitalen)
 • Fremleggelse av kontingent for inneværende år (Styret foreslår å øke kontigentsatsen med 5% i 2019)
 • Saker som Styret eller medlemmer ønsker behandlet
 • Valg av:
  • Styreleder
  • Styremedlemmer 
  • Revisor
  • Valgkomité
Valgkomiteens innstilling vil ettersendes medlemmene. Valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å melde inn potensielle kandidater til styret i NNN. Valgkomiteen består nå av Erik Christensen (Pre-Diagnostics), erik@pre-diagnostics.com. I tillegg Elen Høegh (MSD), elen.hoeg@merck.com.
 
Category events: