Event Calendar

MR-undersøkelser ved MS - fra pasientoppfølging til forskning

Date: 
2017-03-14 17:30:00

Møtet er et samarbeid mellom forskningsgruppen MS (OUS), Norsk MS-register og biobank, Haukeland universitetssykehus og Nansen Neuroscience Network sammen med Merck, Roche, Novartis, Sanofi-Genzyme, Biogen og Teva

Grand Hotel, Oslo, tirsdag 14. mars 2017 kl 17:30-20:00 etterfulgt av middag

Påmelding via e-post til bjarte.reve@nansenneuro.net

Program

Møteleder: Hanne Flinstad Harbo, professor og overlege
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

17:30: Velkommen
Bjarte Reve, CEO Nansen Neuroscience Network

17:40-18:45: MRI in follow-up of MS patients and MS research
Dr. Maria Rocca, Neuroimaging of CNS White Matter - INSPE Unit, Ospedale San Raffaele, Milano, Italia

Diskusjon

18:45-19:00: Pause

Møteleder: Mona K. Beyer, overlege og professor
Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Høyskolen i Oslo og Akershus

19:20-19:20: Kontrastmidler for MR-undersøkelser ved MS
Elisabeth S. Lindland, overlege/PhD-stipendiat
Radiologisk avdeling, Sørlandet sykehus og Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

19:20-19:40: Norsk MS-register og bruk av MR i oppfølging av MS
Kjell-Morten Myhr, professor og overlege
Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

19:40-20:00: Samarbeid om MS-forskning i Norge, erfaringer fra et PhD-prosjekt
Gro Orwen Nygår, LIS-lege, PhD
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

20:00-20:10: Diskusjon og oppsummering ledet av Hanne Flinstad Harbo

20:10: Avslutning og middag

Category events: